AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR

Vážení a milí příznivci kvalitního jazykového vzdělávání,

rádi bychom Vám oznámili, že dne 23.ledna 2015 došlo k fúzi dvou zájmových skupin fungujících na českém trhu, AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur, ČR) a ACERT (Asociace certifikovaných škol).

Věříme, že tímto se stane jediná nástupnická organizace, Asociace jazykových škol (AJŠ), pro veřejnost přehlednější. Jednotná asociace tak poskytne nejen možnost otevření se všem subjektům působícím v ČR, jež splní základní podmínky vstupu, ale i lepší prosazení zájmů jazykových škol u orgánů státní správy.

V současné době pracujeme na registraci AJŠ. K Vašim informacím Vám prozatím budou sloužit informační portály obou předchozích asociací:

www.ajsa.cz

www.acert.cz

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR je profesní sdružení, které si zakládá na kvalitě. Vzniklo v roce 2005 a v současnosti má 40 členských organizací s působností po celé České republice a 2 organizace partnerské.

Posláním AJŠA je zdokonalovat jazykové vzdělávání v regionech České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. Jazykové školy sdružené v AJŠA zastávají společné principy kvality popsané v Kodexu kvality. Tento zaručuje vysoký standard služeb, které školy a agentury dodávají svým zákazníkům.

Asociace zároveň hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími organizacemi v otázce rozvoje jazykového vzdělávání. AJŠA se dále podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

AJŠA dnes sdružuje jazykové školy a společností z navazujících oborů ze všech regionů ČR a je tak největší asociací jazykových škol v ČR. Jejich konsolidovaný roční obrat v roce 2009 činil asi 1,3 miliardy Kč.

Prezidium AJŠA ke své komunikaci na dálku využívá virtuální kancelář ONIF.

Kodex kvality AJŠA

Posláním AJŠA ČR je zdokonalovat jazykové vzdělávání na území celé České republiky, rozvíjet činnost a profesní prestiž svých členů. AJŠA ČR je profesní sdružení subjektů zastávajících společné principy kvality popsané v tomto Kodexu. Kodex tak garantuje kvalitu, kterou členské školy a agentury dodávají svým zákazníkům.

a)  Profesionální přístup

 • Škola se chová profesionálně a zodpovědně vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i spolupracovníkům
 • Všem těmto partnerům vychází škola v rámci svých možností vstříc a dodržuje sjednané dohody
 • Škola pravidelně zjišťuje spokojenost svých klientů
 • Organizace výuky je nastavena tak, aby klientům maximálně šetřila práci

b)  Kvalifikovaní lektoři

 • Všichni lektoři jsou řádně kvalifikováni a mají odborné vzdělání (vysokoškolské nebo jiné, odpovídající)
 • Všichni lektoři zároveň prošli TEFL tréninkem/školením trenérů, interním či u externí autority (CELTA apod.) nebo jiným odpovídajícím školením
 • Lektoři vyučující děti mají odpovídající pedagogické vzdělání
 • Škola své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další systematický rozvoj jejich kvalifikace
 • Škola provádí náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu

c)  Vlastní metodika

 • Škola má jasně definovanou vlastní metodiku zaručující kvalitu výuky
 • Škola tuto metodiku ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům
 • Každý kurz má dle svého typu stanoven jasný plán výuky

d)  Průhledné reference

 • Škola na svých webových stránkách prezentuje reference svých zákazníků
 • Na vyžádání rádi poskytnou kontakty na konkrétní firemní zákazníky, kteří mohou podat relevantní reference

e)  Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky

 • Školy testují vstupní, průběžnou i výstupní úroveň dle ERR
 • Lektoři škol jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR

 • Novinky
 • O AJŠA
 • Poslání a cíle
 • Statutární orgány
 • Stanovy
 • Kodex kvality
 • Norma AJŠA
 • Členové a partneři
 • Média a tisk. zprávy
 • Tiskové zprávy
 • AJŠA v médiích
 • Zájemce o členství
 • Výhody členství
 • Podmínky členství
 • Přihláška
 • Partnerství
 • Akce AJŠA
 • Časopis
 • Zasedání rady
 • Přehled podporovaných akcí
 • Manuál
 • Kontakty
 • Certifikovaní členové

  Logo hello_group_logo_2014
  PRAGUE - NEW Channel Crossings
  BOhemia Institut
  Slůně - svět jazyků, s.r.o.
  Glossa
  Spěváček

  Ostatní členové

  Wall Street English - výuka angličtiny Eddica
  Agentura VIKA
  Lingua Centrum logo_LANGFOR
  JŠ Evy Camrdové
  Hope New

  Partneři

  ETS Bohemian Ventures