Tisková zpráva 6/2010

 AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR oslavila 5 let své existence

  

AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur ČR, největší profesní sdružení jazykových škol, působí již 5 let v České republice. Má 37 členů, většinou regionálních. Poslední rok pod vedením nového prezidia, které zavedlo například Kodex kvality.

  

Asociace vznikla v květnu 2005. Od té doby se vyprofilovala jako největší profesní sdružení v oblasti jazykové výuky v celé České republice. „Odborná i široká veřejnost nás začíná vnímat jako prestižní sdružení, které je aktivní v otázkách jazykového vzdělávání a určuje současné moderní trendy," konstatuje Petr Pasek, viceprezident AJŠA.

 

Od června 2009 zahájilo svou činnost nové prezidium AJŠA, které se skládá z prezidentky Karly Bauerové a čtyř viceprezidentů: Stanislava Káry, Petra Paska, Michala Ivasienka a Alice Vondráčkové.

 

Úspěchy AJŠA za poslední rok:

 • - zavedla Kodex kvality, který jednomyslně převzali a zavadle do svých škol všichni členové,
 • - rozšířila členskou základnu na 37 členů (o více než 10 za poslední rok),
 • - stala se často oslovovaným odborníkem pro novináře píšící o jazycích a souvisejících tématech,
 • - citovaná vprestižních médiích (MfDnes, Hospodářské noviny, E15, Respekt, Český rozhlas, Nova, a další)
 • - jednání sdruhou Asociací jazykových škol ČR (AJŠ) a snaha o větší spolupráci obou asociací,
 • - nové, přehlednější a modernější webové stránky www.ajsa.cz
 • - 2 výjezdní zasedání: říjen 2009 vHradci Králové a březen 2010 v Plzni

 

 

AJŠA se v dalším období svého fungování dále zaměří na:

 • - rozšiřování členské základny,
 • - pravidelné setkávání svých členů,
 • - výměnu informací a nových výukových metod,
 • - aktivní snahu změnit DPH vztahující se kvýuce cizích jazyků,
 • - aktivní spolupráci sAJŠ.

 

AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR, O.S., IČ 27000125, je nezisková organizace, jejíž členskou základnu tvoří v současné době 37 členských společností z celé ČR.

AJŠA vznikla registrací u ministerstva vnitra v roce 2005 jako dobrovolné sdružení jazykových škol a agentur s působností po celé České republice s cílem zdokonalovat jazykové vzdělání ve všech regionech země.

Spolu s řádným členstvím nabízí asociace tuzemským i zahraničním subjektům činným v oboru jazykového vzdělávání nebo v oborech navazujících (nakladatelství, školství, vzdělávání, IT technologie, cestovní ruch, poradenství, nadace aj.) i možnost přidruženého členství. Asociace hájí hospodářské a profesní zájmy členských škol a agentur a navazuje spolupráci s národními i mezinárodními profesními asociacemi, akademickými a vzdělávacími subjekty a dalšími ziskovými i neziskovými organizacemi v otázce rozvoje jazykového podnikání. AJŠA se také podílí na vzdělávacích programech a projektech EU a zajišťuje, resp. zprostředkovává poradenské služby pro své členy.

Více informací podá:

Petr Pasek, viceprezident Asociace, zodpovědný za styk s médii, e-mail: press@ajsa.cz, tel.: 777 758 631

Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: prezident@ajsa.cz, tel.: 608 112 992


 • Novinky
 • O AJŠA
 • Poslání a cíle
 • Statutární orgány
 • Stanovy
 • Kodex kvality
 • Norma AJŠA
 • Členové a partneři
 • Média a tisk. zprávy
 • Tiskové zprávy
 • AJŠA v médiích
 • Zájemce o členství
 • Výhody členství
 • Podmínky členství
 • Přihláška
 • Partnerství
 • Akce AJŠA
 • Časopis
 • Zasedání rady
 • Přehled podporovaných akcí
 • Manuál
 • Kontakty
 • Certifikovaní členové

  Logo
  BOhemia Institut
  hello_group_logo_2014
  Spěváček
  PRAGUE - NEW
  Glossa
  Slůně - svět jazyků, s.r.o.
  Channel Crossings

  Ostatní členové

  logo_LANGFOR Agentura VIKA
  Wall Street English - výuka angličtiny
  Lingua Centrum
  JŠ Evy Camrdové
  Eddica Hope New

  Partneři

  ETS Bohemian Ventures