I vy věříte mýtům o Downově syndromu?

Downův syndrom patří k nejběžnějším poruchám chromozomů a je nejčastější z vrozených syndromů. Vyskytuje se u 1 na 750 živě narozených novorozenců.

dítě u krav

Mýtus č. 1: Rodí se zejména starším rodičům

Většina dětí s Downovým syndromem se rodí ženám mladším 35 let jen proto, že mladší ženy mají více dětí. Avšak výskyt narozených dětí s Downovým syndromem se zvyšuje s věkem matky. 70–80 % dětí s Downovým syndromem se narodilo matkám mladším 35 let. Vliv věku otce nebyl potvrzen, což pravděpodobně souvisí s odlišnou gametogenezi mužů.

Mýtus č. 2: Downův syndrom je dědičný

Downův syndrom je dědičný v přibližně 1 % všech případů. V ostatních 99 % případech Downova syndromu jde o úplnou náhodu a jediným známým faktorem zvyšujícím riziko Downova syndromu je věk matky.
pravda a lež

Mýtus č. 3: Nedožívají se vysokého věku

Jejich průměrná délka života se blíží k hranici vrstevníků bez Downova syndromu. Průměrný věk lidí s Downovým syndromem je ve vyspělých zemích nad 50 let, k čemuž přispělo zlepšení životních podmínek, kvality života, zlepšení zdravotní péče, zlepšení prevence přidružených nemocí v raném věku a významné úspěchy v kardiochirurgii.

Mýtus č. 4: Nejsou schopni učit se a jsou mentálně postižení

Učí se pomaleji, ale mají výbornou schopnost napodobování a učení se. Většina má IQ v pásmu mezi lehkým a středním stupněm mentálního postižení, ale všichni s Downovým syndromem jsou schopni se vzdělávat. Nejčastěji žijí v rodině, jsou integrováni do vzdělávacího a společenského života a dospělí žijí doma nebo v ústavech a chráněných domovech. Ve světě je již několik případů, kdy se lidé s Downovým syndromem vzali.

Mýtus č. 5: Jsou vždy spokojeni

U lidí s Downovým syndromem se naopak můžeme setkat s výrazným emocionálním prožíváním. Zažívají celou řadu emocí. Reagují na pozitivní projevy přátelství, ale i na bolest, umí být rozrušení.

Mýtus č. 6: Nejsou schopni pracovat

Je možné je zaměstnávat na základě jejich individuálních schopností. I u nás pracuje několik lidí s Downovým syndromem.