Jak na dlouhodobý pobyt pro cizince

Dlouhodobý pobyt je jedním z druhů pobytu pro cizince. Upravuje jej cizinecký zákon. Co tento typ pobytu charakterizuje?

Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým pobytem a dlouhodobým vízem

Zejména laická veřejnost si mnohdy plete dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt. Dlouhodobé vízum je určeno pro pobyt na dobu v rozmezí nejméně 90 dnů do maximálně 6 měsíců. Dlouhodobý pobyt je naopak určen pro ty cizince ze třetích zemí, kteří na území ČR plánují žít 6 měsíců a déle.
Jaký může být účel dlouhodobého pobytu

 • společné soužití rodiny
 • rezident jiného členského státu EU
 • studium
 • hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti
 • ochrana na území
 • výzkum
 • modrá karta
 • strpění pobytu na území
 • zaměstnanecká karta
 • podnikání
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Jak se podává žádost o dlouhodobý pobyt

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává jednak na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky. Jak uvádí oficiální komentář tohoto ministerstva, tak žádost o povolení k dlouhodobému pobytu bez předchozí podmínky pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů lze ve stanovených případech podat na zastupitelském úřadu ČR.

povolení k pobytu

Co je nezbytné k žádosti doložit

Nutné dokumenty se liší podle účelu pobytu. Obecně však lze říci, že ve všech případech je zapotřebí k žádosti na příslušném formuláři ještě doložit následující:

 • cestovní doklad
 • dvě fotografie
 • doklad o zajištění ubytování v ČR, kterým se v praxi se rozumí výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví bytu či domu), nájemní nebo podnájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování od majitele bytu nebo domu s ověřeným podpisem; podle cizineckého zákona stačí jedna z forem dokladu o ubytování, v praxi jich mohou některé úřady požadovat více
 • doklad o účelu pobytu na území ČR (pracovní smlouva, povolení k zaměstnání, výpis z obchodního rejstříku, rodný list nebo oddací list pro účel sloučení rodiny, doklad o studiu)
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • doklad o finančním zajištění k pobytu v ČR

Při podávání žádosti se zároveň platí správní poplatek ve výši 2 500 Kč.

Jak je to s vydáním dlouhodobého pobytu

Povolení k pobytu se následně vydává ve formě samostatné karty s údaji cizince. V tom se i liší od víza, které má podobu štítku vlepeného do pasu cizince.

dokumenty k pobytu

V praxi v některých případech cizinec žádá nejprve o dlouhodobé vízum a až poté o dlouhodobý pobyt. To může nastat u některých konkrétních vymezených účelů pobytu. Proto je nezbytné rozdíl mezi těmito dvěma typy pobytu znát.
Žádá-li cizinec o povolení k dlouhodobému pobytu přímo, získá zároveň s tím i dlouhodobé vízum, a to konkrétně přímo to za účelem převzetí povolení k pobytu, tedy vízum D/RV.

S celým procesem získání dlouhodobého pobytu pro cizince vám pomohou v agentuře IRS Czech, která se již řadu let věnuje získávání pracovníků ze zahraničí, včetně řešení potřebných dokladů pro práci v ČR.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup