Otevíráme téma rychlého a kvalitního úklidu


Intenzivní péÄe o povrch podlah, koberců, ÄalounÄ›ní, dopravních prostÅ™edků, venkovních prostranství, okenních skel i dalších pÅ™edmÄ›tů a míst, jež je tÅ™eba uklidit. To je úklidová a Äisticí technika karcher, která uživateli nabízí komfort také v souvislosti s jednoduchostí ovládacích prvků. S vysokotlakými a parními ÄistiÄi se dostanete skuteÄnÄ› i do obtížnÄ›ji přístupných míst. Investice do koupÄ›, Äi pronájmu jednotlivých komponentů znaÄkové provenience je bájeÄnou trefou. PÅ™i výbÄ›ru konkrétního typu přístroje Vám pÅ™itom poradí kvalifikovaní zamÄ›stnanci renomované firmy.

S námi není problém vyÄistit i velmi rozsáhlé plochy

ProÅ¡kolený personál ověřené spoleÄnosti Vám poskytne kompletní charakteristiku jednotlivých přístrojů k úklidu. ZnaÄkakarcher je známkou nadstandardní kvality, jejímž důsledkem je kvalitnÄ› a jednoduÅ¡e vyÄiÅ¡tÄ›ná podlaha, koberec, ÄalounÄ›ní, okenní sklo, karoserie vozidla i povrch vozovky. Do repertoáru znaÄkové techniky pÅ™itom spadají také úpravny pitné vody, malotraktory, snÄ›hové frézy, mobilní topidla a další speciální systémy.