Stavíte novou budovu a ještě nemáte energetický průkaz?


Stavíte novou budovu a ještě nemáte energetický průkaz?

Od ledna roku 2013 je povinný průkaz energetické nároÄnosti
budovy, jehož zkratka je PENB. Energetický
průkaz
je povinnou souÄástí stavebního povolení, které musíte získat,
pokud hodláte pÅ™istavovat Äi provádÄ›t vÄ›tší stavební zmÄ›ny již hotových budov, nebo
stavět budovu zcela novou. Informujte se o všem potřebném na internetových
stránkách www.energeticke-stitky-penb.cz a budete o krok napřed.

Víte, že od tohoto roku je potřeba ke stavebnímu povolení také energetický
průkaz, zvaný PENB???

PENB znamená Průkaz energetické nároÄnosti budovy, který je
od prvního mÄ›síce roku 2013 povinnou souÄástí stavebního povolení. Takže pokud
se chystáte stavÄ›t budovu novou Äi hodláte pÅ™edÄ›lávat dokonÄenou budovu a půjde
o změnu vyšší jak 25% z celkové plochy dané stavby (v tomto případě se
jedná například o výmÄ›nu oken Äi zateplení), musíte si pořídit také dokumentaci
– energetický
průkaz
, který je také tÅ™eba i pÅ™i prodeji budov Äi pronájmu budov nebo
jejích souÄástí!!! Informujte se na výše zmínÄ›ném internetové portálu.