Vývoj záznamových médií

Začalo to nejjednodušším způsobem, který bylo možno použít. Mechanika a elektronika ve svých počátcích šla ruku v ruce. Tak vznikl gramofon a gramofonové desky. Každý ví, jak taková věc vypadá, černá kulatá placka s vroubky. Jak ale ve skutečnosti funguje? Do vinylové desky jsou mechanicky vyryty ve spirále drážky, skrz které je pak vedena jehla, která rozrezonuje zesilovač, a tak převede drážky na zvuk. Jde tedy o jednoduchý zápis, který vzniká pouhým vyrytím spirály na desku. Vrývání je složitá procedura a není možno ji jednoduchým způsobem jen tak urychlit, jelikož zářez musí být nesmírně přesný a při rychlejší výrobě se lámou jehly, a to dokonce i ty nejtvrdší na světě, a to ty diamantové.
kazetová páska
Dále pak přišly kazety. Všichni víme že se skládají z magnetického pásu, který je navinut na dvou kotoučích. Magnetismus vzniká pomocí vlastnosti atomů, která se nazývá „spin“ česky bychom řekli rotace kolem vlastní osy. Některé atomy dosahují vyšších rychlostí otáčení a tím pádem i lepšího magnetismu. Elektronická součástka zvaná cívka pak dokáže převést magnetické pole na pole elektrické a obráceně. Tímto způsobem, tedy takzvanou indukcí je převáděn zvuk právě na magnetické kazety.
Takzvané cédéčka pak fungují na stejném principu jako již zmíněné desky. Jediný podstatný rozdíl je v tom, že se nejedná o zápis mechanický, ale optický. Vrstvičky se vypalují a čtou pomocí laserových paprsků. Zároveň také data nejsou zaznamenávána do spirály, ale do soustředných kružnic. Čtecí zařízení pak v těchto kružnicích vysílá laserový paprsek, který se buď odrazí, nebo je plochou disku pohlcen. Pokud se odrazí, je převeden pomocí fotorezistorů na elektrický signál.
vinylová deska v gramofonu
Poslední nejjednodušší a nejrychlejší způsob záznamu dat je SSD. Tuto záznamovou metodu znáte možná pod názvem Flash disc. Jedná se ve skutečnosti o složitou soustavu tranzistorů, které mohou podle směru signálu mít digitální hodnotu 1 nebo 0. Jejich výhodou je rychlost přenosu, jejich nevýhodou pak to, že mají jednotlivé tranzistory omezenou životnost a postupně se takovému zisku snižuje jeho kapacita.
Co tedy myslíte že je lepší? Nové digitální technologie a nebo původní gramodesky?